הגשת בקשות

לאור התחייבויות כבדות למספר פרוייקטים, הקרן אינה שוקלת בקשות למימון שלא במסגרת התוכניות היוזמות על ידה.

Comments are closed.