זכאים למלגה

זכאים למלגה סטודנטים הלומדים לקראת תואר דוקטור במוסדות ישראליים להשכלה גבוהה, שהצעת המחקר שלהם הוגשה עד לתקופה של 13 חודשים לפני יום הגשת המועמדות למלגה. כל מוסד להשכלה גבוהה בישראל שיש לו תכנית לתואר דוקטור בתחומים המצוינים לעיל מוזמן להגיש מועמדים למלגה, ביחס ישיר למספר תלמידי הדוקטורט הלומדים בתחומים אלה באותו מוסד. המועמדויות נבדקות בתחילה על ידי ועדה של מומחים, כאשר ההחלטה הסופית מוכרזת על ידי הועד המנהל של תכנית מלגות קלור במהלך חודש מאי מדי שנה. שימו לב: קרן קלור אינה מקבלת בקשות ישירות מהמועמדים, ואינה עובדת מול מועמדים פרטיים. כל פניה תיעשה דרך המוסד החינוכי או דרך מתאם המלגות במוסד.

Comments are closed.