אודות מקבלי מלגות קלור

נכון לעכשיו, כ-261 סטודנטים קיבלו את המלגה, והקרן שומרת על קשר איתם גם לאחר סיום לימודיהם. מרבית מקבלי מלגת קלור בחרו להמשיך את הקריירה בלימודי פוסט-דוקטורט באוניברסיטאות ובמוסדות בחו”ל טרם חזרתם לארץ, ורוב הבוגרים מועסקים כעת בתפקידים באקדמיה ובמחקר באוניברסיטאות ישראליות ובחברות היי-טק ברחבי הארץ.

clore_scholarship_2016_wis_0223fs1-1

טקס הענקת פרסים מלגאי קלור
מכון ויצמן למדע, נובמבר 2016

בתצלום לעיל
משמאל לימין

גב’ קס ג’יקובס, רכזת תכנית מלגות קלור
גב’ לאה חורי-זאבי, אוניברסיטת תל-אביב
מר גיא סלומון, הטכניון
מר מרטין גרסטל, חבר מועצת המנהלים, קרן קלור לישראל
מר רון פיינר, אוניברסיטת תל-אביב
מר שי אברה, האוניברסיטה העברית בירושלים
גב’ קיי וינברגר, חברת מועצת המנהלים, קרן קלור לישראל
גב’ תמר גלאי-גת, מנכ”לית קרן קלור לישראל
מר רני ורמן, האוניברסיטה העברית בירושלים
מר ישי אביאור, האוניברסיטה העברית בירושלים
גב’ רנד ערפה, מכון ויצמן למדע
מר גריגורי ספקטור, הטכניון
מר אמיר גלעדי, מכון ויצמן למדע
מר יריב איזנבוד, אוניברסיטת תל-אביב

Comments are closed.